Big Data - ביג דאטה


האלגוריתמים הממוחשבים (ביג דאטה) יודעים לנתח את הפעולות שאנחנו מבצעים באינטרנט וללמוד את ההתנהגות שלנו, הן באופן כוללני והן כפרטים. כעת, הטכנולוגיה הזו יוצאת מהאינטרנט ומגיעה גם לרשתות השיווק ולספקי שרות נוספים.

מתוך ראיון בתוכנית "סוגרים חשבון" שנערך ב-22.01.2015 בחינוכית 23